Giá chè tại Bangladesh duy trì ổn định tại phiên đấu giá hàng tuần ngày thứ ba (15/8), do nhu cầu chậm chạp từ các khách hàng nội địa, mặc dù nguồn cung giảm.
Giá chè Bangladesh ở mức trung bình 207,13 taka (tương đương 2,6 USD)/kg, so với 207,12 taka/kg tại phiên đấu giá trước đó, nhà môi giới National Brokers cho biết.
Nhu cầu chè từ các khách hàng nội địa chậm chạp, mặc dù nguồn cung thấp hơn so với tuần trước đó, nhà môi giới National Brokers cho biết.
Có khoảng 9,1% trong số 2,4 triệu kg được cung cấp tại trung tâm đấu giá duy nhất Chittagong chưa được bán. Tại phiên đấu giá trước, có khoảng 24,5% trong số 2,8 triệu kg chưa được bán.
Sản lượng chè của Bangladesh trong năm 2016 tăng gần 27% so với năm trước đó, lên mức cao kỷ lục 85 triệu kg, vụ thu hoạch đáp ứng tiêu thụ thị trường nội địa, khiến nước này không cần nhập khẩu.
Nước Nam Á là thị trường xuất khẩu chè lớn thứ 5 thế giới trong những năm 1990, nhưng đã trở thành nước nhập khẩu ròng chè, do tiêu thụ nội địa tăng mạnh.
Các khách mua hàng Bangladesh đã nhập khẩu chè khối lượng lớn từ Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia, khiến thị trường nội địa dư thừa và giảm nhu cầu tại phiên đấu giá.
Sau đây là kết quả của phiên đấu giá mới nhất:
Mặt hàng
Đơn giá (taka/kg)
BROKENS

      
Bold/Large Brokens
195-205
Medium Brokens
190-205
Small Brokens
195-207
Plain Brokens
145-155
FANNINGS

      
Best Fannings
212-218
Good Fannings
205-210
Medium Fannings 
190-195
Plain Fannings 
145-160
DUST

      
Pekoe Dust

 

Red Dust

180-258

Dust
190-267
Churamoni Dust
220-269

1 USD = 80,7 taka

Nguồn: VITIC/Reuters