Giá chè Bangladesh ở mức trung bình 178,87 taka (tương đương 2,4 USD)/kg, giảm so với 189,67 taka/kg tại phiên đấu giá trước đó, nhà môi giới National Brokers cho biết.
Có khoảng 28% trong số 1,15 triệu kg được cung cấp tại trung tâm đấu giá duy nhất Chittagong chưa được bán. Tại phiên đấu giá trước, có khoảng 42% trong số 1,43 triệu kg chưa được bán.
Sản lượng chè của Bangladesh trong năm 2016 tăng gần 27% so với năm trước đó, lên mức cao kỷ lục 85 triệu kg, đủ tiêu thụ thị trường nội địa, khiến nước này không cần nhập khẩu.
Nước Nam Á là thị trường xuất khẩu chè lớn thứ 5 thế giới trong những năm 1990, nhưng đã trở thành nước nhập khẩu ròng chè, do tiêu thụ nội địa tăng mạnh.
Các khách mua hàng của Bangladesh đã nhập khẩu chè khối lượng lớn từ Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia, khiến thị trường nội địa dư thừa và giảm nhu cầu tại phiên đấu giá.
Sau đây là kết quả của phiên đấu giá mới nhất:
Mặt hàng
Đơn giá (taka/kg)
BROKENS

      
Bold/Large Brokens
167-172
Medium Brokens
170-180
Small Brokens
172-185
Plain Brokens
140-150
FANNINGS

      
Best Fannings
190-195
Good Fannings
170-183
Medium Fannings 
168-173
Plain Fannings 
140-150
DUST

      
Pekoe Dust

 

Red Dust

143-199

Dust
169-216
Churamoni Dust
170-255

Nguồn: VITIC/Reuters