Tuy nhiên, nhu cầu chè chất lượng tăng mạnh đã hạn chế đà giảm, trong bối cảnh dư cung.
Giá chè Bangladesh ở mức trung bình 217,26 taka (tương đương 2,69 USD)/kg, giảm so với 223,38 taka/kg tại phiên đấu giá trước đó, nhà môi giới National Brokers cho biết.
Nhu cầu chè từ các khách mua hàng nội địa chậm chạp, nhưng nhu cầu chè chất lượng tăng mạnh mẽ, đã hỗ trợ đà giảm giá, nhà môi giới National Brokers cho biết.
Giá chè tăng 2 tuần trước đó, trong bối cảnh lo ngại thời tiết xấu có thể ảnh hưởng đến sản lượng tại các nước sản xuất trọng điểm như Kenya và Ấn Độ.
Có khoảng 16% trong số 2,3 triệu kg được cung cấp tại trung tâm đấu giá duy nhất Chittagong chưa được bán. Tại phiên đấu giá trước, có khoảng 8% trong số 2,2 triệu kg chưa được bán.
Sản lượng chè của Bangladesh trong năm 2016 tăng gần 27% so với năm trước đó, lên mức cao kỷ lục 85 triệu kg, vụ thu hoạch đáp ứng tiêu thụ thị trường nội địa, khiến nước này không cần nhập khẩu.
Nước Nam Á là thị trường xuất khẩu chè lớn thứ 5 thế giới trong những năm 1990, nhưng đã trở thành nước nhập khẩu ròng chè, do tiêu thụ nội địa tăng mạnh.
Các khách mua hàng Bangladesh đã nhập khẩu chè khối lượng lớn từ Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia, khiến thị trường nội địa dư thừa và giảm nhu cầu tại phiên đấu giá.
Sau đây là kết quả của phiên đấu giá mới nhất:
Mặt hàng
Đơn giá (taka/kg)
BROKENS

      
Bold/Large Brokens
200-220
Medium Brokens
210-225
Small Brokens
215-235
Plain Brokens
145-170
FANNINGS

      
Best Fannings
235-240
Good Fannings
225-230
Medium Fannings 
210-215
Plain Fannings 
145-165
DUST

      
Pekoe Dust

 

Red Dust

155-264

Dust
168-290
Churamoni Dust
160-280

1 USD = 80,7 taka

Nguồn: VITIC/Reuters