Tuy nhiên, nguồn cung suy giảm, đã ngăn chặn đà giảm.

Giá chè Bangladesh ở mức trung bình 199,49 taka (tương đương 2,5 USD)/kg tại phiên đấu giá,  giảm so với mức 208,13 taka/kg phiên trước đó.

Nhu cầu từ các khách hàng nội địa chậm chạp, mặc dù nguồn cung thấp hơn so với tuần trước, một quan chức cấp cao tại National Brokers cho biết.

Tuy nhiên, nhu cầu tăng mạnh đối với chè chất lượng, trong đó nguồn cung thiếu  hụt.

Có khoảng 29,4% trong số 2,39 triệu kg được cung cấp tại trung tâm đấu giá duy nhất tại Chittagong chưa được bán.

Trong phiên đấu giá trước đó, có khoảng 28% trong số 2,66 triệu kg chưa được bán.

Trong mấy năm qua, Bangladesh đã chuyển từ nước xuất khẩu ròng sang nước nhập khẩu ròng chè, do tiêu thụ gia tăng.

Sau đây là kết quả của phiên đấu giá mới nhất: 
Mặt hàng
Đơn giá (taka/kg)
BROKENS

      
Bold/Large Brokens
185-190
Medium Brokens
187-194
Small Brokens
194-199
Plain Brokens
150-160
FANNINGS

      
Best Fannings
200-205
Good Fannings
192-199
Medium Fannings 
185-189
Plain Fannings 
150-160
DUST

      
Pekoe Dust

Không báo giá

Red Dust

170-201

Dust
190-248
Churamoni Dust
195-231

Nguồn: VITIC/Reuters