Giá chè Bangladesh ở mức trung bình 229,48 taka (tương đương 2,8 USD)/kg tại phiên đấu giá, phiên thứ 17 của niên vụ marketing mới,  so với mức 225,69 taka/kg phiên trước đó.

Nhu cầu tăng mạnh đối với chè chất lượng và các khách mua hàng sẵn sàng thanh toán, đẩy giá bán ra tăng, trong khi nguồn cung giảm so với tuần trước đó, một quan chức cấp cao tại National Brokers cho biết.

Có khoảng 2,22  triệu kg cung cấp tại trung tâm đấu giá duy nhất Chittagong, trong đó 6% chưa được bán. Tại phiên đấu giá trước đó, có khoảng 6,4% trong số 2,28  triệu kg chưa được bán, mức cao nhất của niên vụ này.

Trong mấy năm qua, Bangladesh đã chuyển từ nước xuất khẩu ròng sang nước nhập khẩu ròng chè, do tiêu thụ gia tăng.

Sau đây là kết quả của phiên đấu giá mới nhất: 
Mặt hàng
Đơn giá (taka/kg)
BROKENS

      
Bold/Large Brokens
227-232
Medium Brokens
226-230
Small Brokens
227-231
Plain Brokens
170-185
FANNINGS

      
Best Fannings
232-237
Good Fannings
230-232
Medium Fannings 
225-228
Plain Fannings 
175-190
DUST

      
Pekoe Dust

222-231

Red Dust

190-249

Dust
212-242
Churamoni Dust
205-251

Nguồn: VITIC/Reuters