Tuy nhiên, nhu cầu đối với chè chất lượng tăng cũng đã ngăn chặn đà suy giảm.

Giá chè Bangladesh ở mức trung bình 186,82 taka (tương đương 2,5 USD)/kg tại phiên đấu giá,  giảm so với mức 188,84 taka/kg phiên trước đó.

Tuy nhiên, nhu cầu đối với chè chất lượng tăng mạnh mẽ, trong đó nguồn cung suy giảm, một quan chức cấp cao tại National Brokers cho biết.

Có hơn 33% trong số 3 triệu kg được cung cấp tại trung tâm đấu giá duy nhất tại Chittagong chưa được bán.

Trong phiên đấu giá trước đó, có khoảng 30% trong số 2,7 triệu kg trong niên vụ này chưa được bán.

Trong mấy năm qua, Bangladesh đã chuyển từ nước xuất khẩu ròng sang nước nhập khẩu ròng chè, do tiêu thụ gia tăng.

Sau đây là kết quả của phiên đấu giá mới nhất: 
Mặt hàng
Đơn giá (taka/kg)
BROKENS

      
Bold/Large Brokens
166-173
Medium Brokens
175-180
Small Brokens
178-185
Plain Brokens
80-120
FANNINGS

      
Best Fannings
190-195
Good Fannings
181-188
Medium Fannings 
170-175
Plain Fannings 
80-120
DUST

      
Pekoe Dust

 

Red Dust

137-231

Dust
130-229
Churamoni Dust
170-242

Nguồn: VITIC/Reuters