Giá chè Bangladesh ở mức trung bình 207,12 taka (tương đương 2,6 USD)/kg, giảm so với 209,64 taka/kg tại phiên đấu giá trước đó, nhà môi giới National Brokers cho biết.
Nhu cầu chè từ các khách hàng nội địa chậm chạp, trong khi nguồn cung lớn hơn so với tuần trước đó. Tuy nhiên, nhu cầu đối với chè chất lượng tăng mạnh, đã hạn chế đà suy giảm giá, nhà môi giới National Brokers cho biết.
Có khoảng 24,5% trong số 2,8 triệu kg được cung cấp tại trung tâm đấu giá duy nhất Chittagong chưa được bán. Tại phiên đấu giá trước, có khoảng 22% trong số 2,53 triệu kg chưa được bán.
Sản lượng chè của Bangladesh trong năm 2016 tăng gần 27% so với năm trước đó, lên mức cao kỷ lục 85 triệu kg, vụ thu hoạch đáp ứng tiêu thụ thị trường nội địa, khiến nước này không cần nhập khẩu.
Nước Nam Á là thị trường xuất khẩu chè lớn thứ 5 thế giới trong những năm 1990, nhưng đã trở thành nước nhập khẩu ròng chè, do tiêu thụ nội địa tăng mạnh.
Các khách mua hàng Bangladesh đã nhập khẩu chè khối lượng lớn từ Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia, khiến thị trường nội địa dư thừa và giảm nhu cầu tại phiên đấu giá.
Sau đây là kết quả của phiên đấu giá mới nhất:
Mặt hàng
Đơn giá (taka/kg)
BROKENS

      
Bold/Large Brokens
190-200
Medium Brokens
185-202
Small Brokens
190-205
Plain Brokens
135-145
FANNINGS

      
Best Fannings
215-225
Good Fannings
202-206
Medium Fannings 
183-190
Plain Fannings 
135-160
DUST

      
Pekoe Dust

 

Red Dust

175-260

Dust
190-262
Churamoni Dust
215-269

1 USD = 80,7 taka

Nguồn: VITIC/Reuters