Giá chè tại Bangladesh ngày 9/5 giảm phiên thứ 2 liên tiếp, tại phiên đấu giá hàng tuần ngày thứ ba (9/5), do nhu cầu chậm chạp từ các khách hàng nội địa, trong bối cảnh khối lượng nguồn cung tăng cao.
Giá chè Bangladesh ở mức trung bình 189,67 taka (tương đương 2,4 USD)/kg, giảm so với 193,21 taka/kg tại phiên đấu giá trước đó, nhà môi giới National Brokers cho biết.
Có khoảng 42,7% trong số 1,43 triệu kg được cung cấp tại trung tâm đấu giá duy nhất Chittagong chưa được bán. Tại phiên đấu giá trước, có khoảng 33% trong số 998.890 kg chưa được bán.
Sản lượng chè của Bangladesh trong năm 2016 tăng gần 27% so với năm trước đó, lên mức cao kỷ lục 85 triệu kg, đủ tiêu thụ thị trường nội địa, khiến nước này không cần nhập khẩu.
Tuy nhiên, các khách mua hàng của Bangladesh đã nhập khẩu chè khối lượng lớn từ Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia, khiến thị trường nội địa dư thừa và giảm nhu cầu tại phiên đấu giá.
Sau đây là kết quả của phiên đấu giá mới nhất:
Mặt hàng
Đơn giá (taka/kg)
BROKENS

      
Bold/Large Brokens

      
Medium Brokens
167-172
Small Brokens
173-185
Plain Brokens
175-190
FANNINGS

      
Best Fannings
145-155
Good Fannings
190-195
Medium Fannings 
180-185
Plain Fannings 
160-170
DUST

      
Pekoe Dust

165-190

Red Dust

160-234

Dust
155-238
Churamoni Dust
195-270

Nguồn: VITIC/Reuters