Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 6/2019 trên sàn Bursa Malaysa tăng 0,5% lên 2.185 ringgit (535,8  USD)/tấn, tăng phiên thứ 4 liên tiếp. Trong đầu phiên giao dịch giá dầu cọ tăng 0,7% lên 2.191 ringgit/tấn, cao nhất kể từ ngày 4/3/2019.

Xuất khẩu dầu cọ Malaysia trong tháng 3/2019 dự kiến cao hơn so với tháng 2/2019.

Dự trữ dầu cọ Malaysia tăng lên mức cao nhất trong gần 2 thập kỷ trong tháng 12/2018, và trong tháng 2/2019 bất ngờ tăng 1,3% lên 3,05 triệu tấn.

Giá dầu đậu tương kỳ hạn tháng 5/2019 trên sàn Chicago tăng 0,1%, trong khi giá dầu đậu tương kỳ hạn tháng 5/2019 trên sàn Đại Liên tăng 0,04%.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 5/2019 trên sàn Đại Liên tăng 0,3%.

Giá dầu cọ chịu ảnh hưởng bởi xu hướng giá dầu đậu tương, khi cạnh tranh thị phần trên thị trường  dầu thực vật toàn cầu.  

Giá dầu cọ, dầu đậu tương ngày 4/4/2019:

Hợp đồng

Kỳ hạn

ĐVT

Giá mới nhất

Giá thấp

Giá cao

Dầu cọ Malaysia

9/4

MYR/tấn

2.079

2.079

2.079

Dầu cọ Malaysia

9/5

MYR/tấn

2.156

2.135

2.161

Dầu cọ Malaysia

9/6

MYR/tấn

2.185

2.164

2.191

Dầu cọ TQ

9/5

CNY/tấn

4.440

4.408

4.448

Dầu đậu tương TQ

9/5

CNY/tấn

5.440

5.418

5.460

Dầu đậu tương CBOT

9/5

US cent/lb

28,82

28,74

28,83

Dầu cọ Ấn Độ

9/3

INR/10kg

536,6

534,3

536,8

Dầu đậu tương Ấn Độ

9/4

INR/10kg

735

733

737,5

Nguồn: VITIC/Reuters