Thị trường đường: Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2019 tăng 0,46 cent, tương đương 4% lên 12,07 UScent/lb, trong phiên có lúc tăng 5,6% lên 12,26 US cent/lb, cao nhất kể từ ngày 26/6/2018.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2018 tăng 6,3 USD tương đương 1,9% lên 333,5 USD/tấn, trong phiên có lúc tăng 3,6% lên 338,8 USD/tấn.

Đồng real Brazil mạnh lên hỗ trợ giá, còn ảnh hưởng của thỏa thuận hiệp ước 3 bên giữa Mỹ - Mexico – Canada đã bắt đầu mờ nhạt.

Thị trường ca cao: Giá ca cao kỳ hạn tháng 12/2018 trên sàn London tăng 78 GBP tương đương 5,3% lên 1.541 GBP/tấn, trước đó trong phiên tăng 5,9% lên 1.549 GBP/tấn.

Giá ca cao giao cùng kỳ hạn trên sàn New York tăng 96 USD tương đương 4,8% lên 2.086 USD/tấn, trong phiên có lúc tăng 5,4% lên 2.097 USD/tấn.

 

Thị trường cà phê: Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2018 tăng 5,45 cent, tương đương 5,3% lên 1,0765 USD/lb, trong phiên có lúc tăng lên 1,0815 USD/lb, cao nhất kể từ đầu tháng 6/2018.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2018 tăng 32 USD, tương đương 2% lên 1.604 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt 1.607 USD/tấn, cao nhất kể từ ngày 21/9/2018.

Nguồn: VITIC/Reuters