Theo báo cáo của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, tính đến ngày 23/1 có 32/27 nhà máy đường đã vào vụ ép. Do ảnh hưởng mưa rét, việc thu hoạch vận chuyển mía gặp khó khăn, trong nửa đầu tháng 1/2019, nhà máy đường Nông Cống phải dừng sản xuất hai lần đã gây ảnh hưởng tới chất lượng mía và hiệu quả sản xuất đường. 
Riêng nhà máy đường Sóc Trăng ngưng ép mía từ 24/12/2018 đến 12/2/2019 mới hoạt động trở lại để chờ mía chín. 
Lũy kế đến ngày 15/1, các nhà máy đã ép được hơn 3 triệu tấn mía, sản xuất được 293.364 tấn đường. Đường sản xuất từ đường thô nhập khẩu khoảng 81.934 tấn.
Nguồn: Hiệp hội mía đường Việt Nam
Trong nước, giá bán buôn đường kính trắng trên thị trường phổ biến từ 10.200–10.800 đồng/kg (nửa đầu tháng 1/2019), sau đó tăng lên 10.500-11.200 đồng/kg (từ giữa tháng 1 đến nay). 
Giá đường thế giới cũng theo chiều hướng tăng trong tháng 1/2019, giá đường trắng từ mức 330,85 USD/tấn (2/1) lên 359 USD/tấn (15/1) và hiện giữ ở mức 355,25 USD/tấn (23/1). 
Tháng 2, các nhà máy đường cuối cùng dự kiến sẽ vào vụ và sản lượng đường dự kiến tăng nhanh. Giá đường trong nước sẽ giữ như hiện tại. 
Theo báo cáo của Viện tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) công nghiệp đường Việt Nam có tiềm năng phát điện tái tạo cho 630.000 hộ gia đình/năm, giảm khí thải carbon và tạo hàng nghìn việc làm.

Nguồn: Anh Túc/Vietnambiz, Kinh tế & Tiêu dùng