Thị trường đường thô: Giá đường thô kỳ hạn tháng 10 đã tăng phiên thứ 5 liên tiếp với mức tăng 0,25 cent, tương đương 2,4% lên 10,89 UScent/lb, trong phiên có lúc tăng lên 10,97 UScent/lb, cao nhất kể từ ngày 9/8/2018.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 12 tăng 7,2 USD, tương đương 2,2% lên 334,2 USD/tấn.

Thị trường cà phê: Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 tăng 2,35 cent, tương đương 2,3% lên 1,038 USD/lb, tăng lần đầu tiên trong 6 phiên sau khi chạm mức thấp nhất 12 năm là 98,65 UScent/lb trong phiên trước đó, do đồng real Brazil tăng so với đồng USD.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 tăng 26 USD, tương đương 1,8% lên 1.501 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất 2,5 năm trong phiên trước đó là 1.465 USD/tấn.

Dự đoán sản lượng cà phê vụ 2018/19 đạt kỷ lục đã ngăn cản giá tăng mạnh, giới thương nhân cho biết.

Thị trường ca cao: Giá ca cao New York kỳ hạn tháng 12 giảm 21 USD, tương đương 0,9% chốt ở 2.311 USD/tấn sau khi tăng lên ở 2.372 USD/tấn trong phiên trước. Giá ca cao London kỳbhanj tháng 12 cũng giảm 18 GBP, tương đương 1,1% xuống mức 1.672 GBP/tấn.

Nguồn: VITIC/Reuters