Giá đường trắng giao tháng 8 tăng 14,30 USD/tấn, hay 2,5% đạt 579,20 USD/tấn.

Các giao dịch mua vào đang thoái lui do thực tế sẽ không còn nguồn cung cấp đáng kể cho hợp đồng kỳ hạn tháng 8.

Đường thô tháng 10 tăng 0,13 cent/lb, hay 0,6% đạt 20,91 cent/lb.

Vào hôm thứ năm hợp đồng đạt mức cao hơn 3 năm rưỡi ở 21,22 cent/lb, giá tăng do sự thay đổi thị trường toàn cầu và thâm hụt sau nhiều năm thặng dư.

Nguồn: VITIC/Reuters