Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

Giá bán lẻ:

Lúa khô loại 1

6.000

Gạo tẻ thường 5% tấm

11.000

Gạo tẻ thường 20% tấm

10.000

Gạo nàng hương

17.000

Gạo Jasmine

14.000

Giá mua:

Lúa khô loại 1

5.200

Gạo nguyên liệu loại1

7.050

Gạo nguyên liệu loại 2

6.500

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

7.250

Gạo thành phẩm XK 10% tấm

7.050

Gạo thành phẩm XK 15% tấm

6.950

Gạo thành phẩm XK 20% tấm

6.800

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

6.900

Hậu Giang

Gạo tẻ thường

11.800

Thóc tẻ thường khô

5.500

Gạo nguyên liệu loại 1

7.150

Gạo nguyên liệu loại 2

7.000

Gạo thành phẩm XK 5% tấm

8.150

Gạo thành phẩm XK 25% tấm

7.900

Long An

Giá bán lẻ

Lúa thường hạt dài, khô

5.600

Lúa thường (loại cũ)

6.550

Gạo thông dụng

10.000

Gạo nàng thơm chợ Đào

19.000

Giá mua nông sản

Gạo nguyên liệu loại 1

7.300

Gạo nguyên liệu loại 2

6.800

Gạo XK 5% tấm

7.550

Lạc nhân loại 1 (Đức Hòa)

40.000

Trà Vinh

Lúa thường

7.500

Gạo thường

10.000

Gạo Tài Nguyên

15.000

Nếp ngon

18.000(-2.000)

Cám gạo

5.500

Đỗ xanh

36.000

Đỗ tương

30.000

Lạc

50.000

Bình Dương

Thóc tẻ thường

8.000

Gạo tẻ thường

14.000

Gạo tấm thơm, nàng hương

17.500

Bạc Liêu

Thóc tẻ thường

5.500

Gạo tẻ thường

9.000

Gạo thơm Hương Lài sữa

14.000

Gạo lức nguyên liệu

7.200

Gạo NL loại 1

8.400

Nguồn: VITIC/TTGC