Từ năm 2019, Trung Quốc đã áp dụng hàng loạt các chính sách khuyến khích chăn nuôi lợn và ổn định giá thịt lợn – đã tăng cao do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi và một số yếu tố khác. 
Để giảm bớt ảnh hưởng của Covid-19, Chính phủ Trung Quốc đã tăng cường hỗ trợ tài chính cho các vùng sản xuất lớn để khôi phục sản xuất, bao gồm trợ cấp và cho vay tiền. Kết quả, giá lợn và thịt lợn đã giảm dần, mặc dù vẫn còn biến động.
 

Nguồn: VITIC/Xinhua