Loại gạo thành phẩm IR 504 hè thu 9.900 – 10.000 đồng/kg (tăng 50 - 100 đồng/kg); riêng tấm 1 IR 504 hè thu ổn định ở mức 7.700 đồng/kg và cám vàng ổn định ở mức 5.200 đồng/kg; nhu cầu mua gạo nguyên liệu OM 5451 yếu; giá gạo tại An Giang tăng.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam loại 5% tấm hiện ở mức cao nhất gần 1 năm, là 450 - 460 USD/tấn; trong khi gạo Thái Lan cùng loại đang ở mức 480 - 485 USD/tấn (giảm so với mức 515 - 546 USD/tấn cách đây một tuần); gạo Ấn Độ hiện ở mức 380 - 385 USD/tấn (cao nhất kể từ đầu tháng 8/2019). Đồng Rupee yếu đi đã góp phần làm tăng sức cạnh tranh cho gạo Ấn Độ.
Ngành nông nghiệp Việt Nam được dự báo hưởng lợi lớn khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, nhiều mặt hàng sẽ được giảm thuế về 0% như: gạo tấm, các sản phẩm từ hạt,…

Giá lúa gạo tại An Giang ngày 27/5/2020

ĐVT: đồng/kg

Tên mặt hàng

Ngày 21/5/2020

Ngày 27/5/2020

Lúa tươi

 

 

- Nếp vỏ (khô)

8.500 - 9.000

8.700 - 9.200

- Lúa Jasmine

5.600 - 5.800

5.800 - 6.100

- Lúa IR 50404

5.500 - 5.600

5.500 - 5.700

- Lúa OM 9577

5.500 - 5.650

5.500 - 5.650

- Lúa OM 9582

5.500 - 5.600

5.500 - 5.600

- Lúa Đài thơm 8

6.100 - 6.200

6.000 - 6.100

- Lúa OM 5451

5.600 - 5.700

5.500 - 5.700

- Lúa OM 7347

5.500 - 5.600

5.500 - 5.600

- Lúa OM 6976

5.550 - 5.700

5.550 - 5.800

- Lúa Nhật

7.300 - 7.800

7.300 - 7.800

- Lúa Nàng Nhen (khô)

10.000

10.000

- Lúa IR 50404 (khô)

6.200 - 6.300

6.200 - 6.300

Lúa khô

 

 

- Nếp ruột

13.000 - 14.000

13.000 - 14.000

- Gạo thường

11.000 - 11.500

11.000 - 11.500

- Gạo Nàng Nhen

16.000

16.000

- Gạo thơm thái hạt dài

18.000 - 19.000

18.000 - 19.000

- Gạo thơm Jasmine

14.500 - 15.500

14.500 - 15.500

- Gạo Hương Lài

19.200

19.200

- Gạo trắng thông dụng

11.500

11.500

- Gạo Sóc thường

14.500

14.500

- Gạo thơm Đài Loan trong

21.200

21.200

- Gạo Nàng Hoa

16.500

16.500

- Gạo Sóc Thái

18.500

18.500

- Tấm thường

11.500

11.500

- Tấm thơm

12.500

12.500

- Tấm lài

10.500

10.500

- Gạo Nhật

22.500

22.500

- Cám

5.800 - 6.000

5.800 - 6.000

 

Nguồn: VITIC