Cụ thể, sữa bột nguyên kem giảm 6,7% xuống 3.099 USD/tấn, sữa bột gạn kem giảm 6,3% xuống 2.867 USD/tấn trong khi bơ giảm 2,4% xuống 3.886 USD/tấn. Riêng phomai cheddar và sữa công thức rennet casein tăng.
Giá sữa có xu hướng tăng từ khoảng 2 tháng nay khi nhu cầu dần cải thiện. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là yếu tố rủi ro đối với thị trường này bởi tăng trưởng kinh tế của quốc gia này đang chậm lại. Mặc dù vậy, thỏa thuận thương mại Trung Quốc vừa đạt được với Mỹ, cộng với dự đoán sản lượng sữa ở nhiều nơi năm nay thấp hơn năm ngoái có thể đẩy giá sữa tăng tiếp trong những phiên đấu giá sắp tới (của Fonterra, diễn ra 2 tuần một lần).

Nguồn: VITIC/Reuters