Mặt hàng

Giá (đ/kg)

An Giang

Cá lóc đồng loại 1 (2con/kg)

140.000

Cá diêu hồng

42.000

Cá biển loại 4

40.000

Cá tra nuôi hầm thịt trắng (0,8-1kg)

22.000

Cá tra nuôi hầm thịt hồng, vàng (0,8-1kg)

21.500

Tôm càng xanh (30 con/kg)

195.000

Hậu Giang

 

Cá lóc nuôi

45.000

Cá rô

45.000

Cá diêu hồng

42.600

Cá thu loại 1 nguyên con

135.000

Long An

 

Cá lóc đồng

135.000

Cá lóc nuôi

42.000

Cá rô phi

35.000

Cá thu

170.000

Trà Vinh

 

Cá quả (lóc) loại 1

140.000

Cá nục

50.000

Tôm khô loại 1

1.300.000(-200.000)

Tôm sú loại 1

280.000

Bình Dương

 

Cá quả ruộng

160.000(+10.000)

Cá chép

70.000

Cá bạc má

80.000

Cá thu

220.000

Bạc Liêu

 

Cá lóc đồng

110.000

Cá chét

62.500

Cá thu

95.000

Tôm sú nguyên liệu loại 1 (20con/kg)

285.000

Tôm sú nguyên liệu loại 2 (30con/kg)

240.000(+5.000)

Tôm sú nguyên liệu loại 3 (40con/kg)

180.000(+5.000)

Nguồn: VITIC/TTGC