Số liệu từ Ban Làm vườn Quốc gia Ấn Độ (National Horticulture Board (NHB) cho thấy, giá tỏi tại Delhi đã tăng 55% đạt 170 rupee/kg trong ngày 26/8/2019, từ mức 110 rupee hồi đầu tháng 6/2019. Trong khi đó tại Mumbai, giá bán lẻ lên tới 200 rupee/kg. Một năm trước đây, giá bán lẻ tỏi chỉ khoảng 40 – 60 rupee/kg, trong khi giá bán buôn 20-30 rupee/kg.

Nhu cầu tỏi tại Ấn Độ đột ngột tăng mạnh trong mấy tuần qua, kể cả ở những thị trường như Maharashtra và Gujarat. Ngoài ra, các thương gia Ấn Độ cho biết, nhu cầu từ các thị trường nước ngoài, trong đó có Trung Quốc, cũng tăng mạnh, vừa để làm thực phẩm, vừa dùng làm thuốc.

Trong khi đó, thị phần xuất khẩu tỏi của Trung Quốc năm nay giảm 30% do giá quá cao. Hiện tỏi đỏ tại nước này có giá khoảng 5,4 CNY/kg, trong khi tỏi trắng là 6,2 CNY/kg. Một số thương gia cho biết giá cao là do hoạt động đầu cơ, bởi sản lượng tỏi năm nay cao hơn khoảng 20 – 30% so với năm ngoái, thậm chí nhiều thương nhân vẫn còn tỏi vụ 2018 chưa bán hết.

Dự báo giá tỏi tại Trung Quốc sẽ còn duy trì cao cho đến tháng 9/2019, và lượng giao dịch không nhiều. Đến tháng 2/2019, các kho dự trữ sẽ có thêm tỏi của vụ mới (tỏi thường được bắt đầu trữ trong kho lạnh từ tháng 8 hàng năm).

Giá tỏi của Trung Quốc tăng làm giảm khả năng cạnh tranh của tỏi Trung Quốc so với các nước khác như Tây Ban Nha, Pháp, Argentina… trên thị trường quốc tế. Được biết, khách hàng quốc tế thường thích tỏi Tây Ban Nha hơn tỏi Trung Quốc. Do giá cao, thị phần tỏi của Trung Quốc ở nước ngoài đã giảm 30%. 

 

Giá tỏi bán lẻ tại Ấn Độ đã tăng 55% kể từ tháng 6/2019 tới nay, do nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung giảm dần mà mùa Đông lại sắp đến.
Số liệu từ Ban Làm vườn Quốc gia Ấn Độ (National Horticulture Board (NHB) cho thấy, giá tỏi tại Delhi đã tăng 55% đạt 170 rupee/kg trong ngày 26/8/2019, từ mức 110 rupee hồi đầu tháng 6/2019. Trong khi đó tại Mumbai, giá bán lẻ lên tới 200 rupee/kg. Một năm trước đây, giá bán lẻ tỏi chỉ khoảng 40 – 60 rupee/kg, trong khi giá bán buôn 20-30 rupee/kg.
Nhu cầu tỏi tại Ấn Độ đột ngột tăng mạnh trong mấy tuần qua, kể cả ở những thị trường như Maharashtra và Gujarat. Ngoài ra, các thương gia Ấn Độ cho biết, nhu cầu từ các thị trường nước ngoài, trong đó có Trung Quốc, cũng tăng mạnh, vừa để làm thực phẩm, vừa dùng làm thuốc.
Trong khi đó, thị phần xuất khẩu tỏi của Trung Quốc năm nay giảm 30% do giá quá cao. Hiện tỏi đỏ tại nước này có giá khoảng 5,4 CNY/kg, trong khi tỏi trắng là 6,2 CNY/kg. Một số thương gia cho biết giá cao là do hoạt động đầu cơ, bởi sản lượng tỏi năm nay cao hơn khoảng 20 – 30% so với năm ngoái, thậm chí nhiều thương nhân vẫn còn tỏi vụ 2018 chưa bán hết.
Dự báo giá tỏi tại Trung Quốc sẽ còn duy trì cao cho đến tháng 9/2019, và lượng giao dịch không nhiều. Đến tháng 2/2019, các kho dự trữ sẽ có thêm tỏi của vụ mới (tỏi thường được bắt đầu trữ trong kho lạnh từ tháng 8 hàng năm).
Giá tỏi của Trung Quốc tăng làm giảm khả năng cạnh tranh của tỏi Trung Quốc so với các nước khác như Tây Ban Nha, Pháp, Argentina… trên thị trường quốc tế. Được biết, khách hàng quốc tế thường thích tỏi Tây Ban Nha hơn tỏi Trung Quốc. Do giá cao, thị phần tỏi của Trung Quốc ở nước ngoài đã giảm 30%.

Nguồn: VITIC