Sản lượng lúa của nước này có thể xuống mức thấp nhất trong vòng 40 năm, tổ chức từ thiện Save the Children cho biết. Vụ thu hoạch vừa kết thúc, với sản lượng thấp hơn 63% so với mức thông thường (sản lượng năm ngoái đạt 3 triệu tấn). WFP cho biết quốc đảo này cần 2,3 triệu tấn gạo hàng năm, nhưng tổng sản lượng gạo năm 2017 dự kiến chỉ đạt khoảng 1,44 triệu tấn.
Bộ trrưởng Quản lý Thảm hoạ, Anura Priyadarshana Yapa, cho biết Chính phủ đã tiến hành các thủ tục để tăng nhập khẩu tránh để dân thiếu đói, như miễn thuế nhập khẩu cho tới vụ thu hoạch mới. Dự báo hạn hán sẽ còn tiếp diễn tới tháng 4.
Nguồn: VITIC/Reuters