Dẫn nguồn tin từ Báo Nông nghiệp Việt Nam, sáng ngày 26/11, Hội đồng đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 đã tổ chức phiên đấu giá.
Có 8 doanh nghiệp tham gia Phiên đấu giá, trong đó, 6 doanh nghiệp đấu giá mặt hàng đường tinh luyện, 2 doanh nghiệp đấu giá mặt hàng đường thô. Tất cả các phiếu tham gia đấu giá đều hợp lệ.
Kết quả của phiên đấu giá như sau:
+2 thương nhân tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan đường thô có hồ sơ hợp lệ và trúng đấu giá, gồm: Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa và Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai.
+6 thương nhân tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan đường tinh luyện có hồ sơ hợp lệ và trúng đấu giá: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế, Công ty TNHH XKNK Hiệp Tâm Phát, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Công ty TNHH Perpetti Việt Nam, Công ty TNHH Fes Việt Nam.
Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, Hiệp hội Mía đường Việt Nam kiến nghị Bộ NN-PTNT giải pháp kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên đường nhập khẩu.
Cũng theo nguồn tin trên , trong công văn gửi Bộ NN-PTNT, quyền Chủ tịch VSSA Cao Anh Đương cho biết, từ các tài liệu, thông tin đáng tin cậy cho thấy, một số quốc gia trồng mía và trồng ngô để sản xuất đường và đường khác (trong đó có si rô ngô, đường lỏng HFCS và mật rỉ) đang sử dụng một số chất bảo vệ thực vật mà Việt Nam đã cấm đưa vào sản xuất.
Cụ thể, theo VSSA, tại Australia, quốc gia xuất khẩu đường thứ ba trên thế giới, tài liệu hướng dẫn trừ cỏ trong canh tác mía cho thấy các loại thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất 2,4D, Paraquat, Glyphosat vẫn đang được ngành nông nghiệp mía nước này sử dụng.
Tại Thái Lan, quốc gia xuất khẩu đường thứ hai trên thế giới, tài liệu về mức tồn dư hóa chất cho phép trong thực phẩm cho thấy các loại thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos, 2,4D, Paraquat, Fipronil, Malathion, Acephate vẫn đang được ngành nông nghiệp nước này sử dụng.
Tại Trung Quốc, quốc gia xuất khẩu đường lỏng từ si rô ngô (HFCS) tài liệu về mức tồn dư hóa chất cho phép trong thực phẩm cho thấy các loại thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất 2,4D, Paraquat, Glyphosate, Fipronil, Acephate vẫn đang được ngành nông nghiệp nước này sử dụng.
Tại Hàn Quốc, quốc gia xuất khẩu đường lỏng từ si rô ngô (HFCS), thông tin báo chí cho biết, thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Glyphosate đã được Chính phủ nước này cho phép sử dụng từ năm 2017 sau khi đã cấm sử dụng trước đó.
Ngoài ra, tài liệu về mức tồn dư hóa chất cho phép trong thực phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước cho thấy các loại thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Glyphosate, Chlorpyrifos, 2,4D, Malathion vẫn đang được ngành nông nghiệp nước này sử dụng.
VSSA cho rằng, chiểu theo các quy định của Bộ NN-PTNT tại Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV, Quyết định số 1186/QĐ-BNN-BVTV, Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV, Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV việc các nước sử dụng các chất bảo vệ thực vật ở trên là vi phạm quy định của Việt Nam, có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng trong nước khi sử dụng sản phẩm đường và đường khác (trong đó có si rô ngô và mật rỉ) từ các nước trên.
Cũng theo VSSA, các hoạt chất bảo vệ thực vật nêu trên là các hóa chất cực độc, sau khi nông dân sử dụng, lưu dẫn vào cây trồng, nguồn nước, môi trường... và có thể tồn dư trong sản phẩm đường và đường khác được chế biến từ cây mía, cây ngô.
Việc cấm sử dụng các hoạt chất nêu trên là chủ trương hết sức đúng đắn của nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 2/2/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, trong đó đã quy định sản phẩm đường (bao gồm đường, đường khác, mật) thuộc danh mục các sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN - PTNT.
Do đó, quyền Chủ tịch VSSA Cao Anh Đương kiến nghị, để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam, bảo vệ sản xuất trong nước và thực hiện nghiêm các quy định, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đề xuất Bộ NN - PTNT thực hiện một số biện pháp để kiểm soát chặt việc nhập khẩu các loại đường thô, đường trắng, đường khác (trong đó có đường lỏng từ si rô ngô (HFCS và mật rỉ).
Thứ nhất, cho kiểm tra chất lượng đường và đường khác khi nhập khẩu để xác định tồn dư các chất bảo vệ thực vật mà Việt Nam cấm, nếu vi phạm Bộ có biện pháp khẩn cấp, kịp thời để ngăn chặn việc nhập khẩu những sản phẩm đường không đạt chất lượng.
Thứ hai, rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung chỉ tiêu an toàn của TCVN cho các sản phẩm đường thô, đường trắng, đường lỏng từ si rô ngô (HFCS) và mật rỉ về mức tồn dư các hoạt chất trong các loại thuốc bảo vệ thực vật đã cấm sử dụng tại Việt Nam hoặc khẩn trương xây dựng ngay Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về các sản phẩm này.
Thứ ba, điều chỉnh bổ sung Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT để đưa các sản phẩm đường thô, đường trắng, đường lỏng tử si rô ngô (HFCS) và mật rỉ vào danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ NN-PTNT.
Thứ tư, trong thời gian hoàn chỉnh các hành lang pháp lý, đề xuất Bộ NN-PTNT có những hướng dẫn kiểm soát tạm thời nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng Việt Nam.

Nguồn: VITIC