Xuất khẩu trong niên vụ 2017/18, bắt đầu từ tháng 10, dự đoán đạt 7,7 triệu bao loại 60 kg/bao, tăng từ ước tính 7,2 triệu bao trong niên vụ 2016/17.
Adilson Avila, giám đốc viện cà phê quốc gia IHCAFE cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng hội đồng của viện đã thông qua dự báo xuất khẩu mới.
Honduras, như các nhà sản xuất cà phê khác trong khu vực Trung Mỹ và Mexico, đang phục hồi từ sự suy sụp sản lượng vài vụ trước do sự lây lan của bệnh nầm roya được gọi là gỉ lá cà phê.
Avila cho biết sự bùng phát của một loại roya mới đang ảnh hưởng tới một số cây cà phê kháng roya đã được kiểm soát.
Ông bổ sung rằng trong giai đoạn gần hoàn thành vụ thu hoạch 2016/17, năng suất của nông dân cà phê Honduras tăng từ 19,1 tới 19,9 bao/ 0,7 ha từ mức 7,6 tới 9,2 bao.
Nguồn: VITIC/Reuters