Đấu thầu lần này được mở cho tất cả các nhà thầu quan tâm, cả trong nước và nước ngoài, đáp ứng tiêu chuẩn về tư cách tham dự thầu theo quy định tại Thư mời thầu của NFA cùng các điều khoản tham chiếu (TOR).

Khối lượng 250.000 tấn được chia làm 9 gói thầu, trong đó 8 gói thầu từ 15.000 tấn/gói đến 33.000 tấn/gói với chủng loại gạo 25% tấm và 1 gói thầu 50.000 tấn/gói với chủng loại gạo 15% tấm. Các thương nhân có thể chào từng gói hoặc cả 9 gói thầu và phải chào hết số lượng của mỗi gói. Giá trần gạo 15% và 25% tương ứng vào khoảng 505,8 USD/tấn và 498,25 USD/tấn theo ngân sách dự tính của NFA. Điều kiện giao hàng CIF (giá FOB, bảo hiểm, cước phí), DAP (giao tại nơi đến), FOW (giao đến kho) và xếp trong các kho được NFA chỉ định.

Nội dung Thư mời thầu của Philippines được đăng tải trên trên website của Bộ Công Thương (http://www.moit.gov.vn). Các thương nhân có thể tham khảo thông tin chi tiết tại bản tiếng Anh đầy đủ theo địa chỉ: http://nfaweb.nfa.gov.ph/webapp/bac/EBPS.nsf/$ViewTemplate%20for%20wAll_choice?OpenForm. (website của NFA).

Bộ Công Thương thông báo để các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện của NFA được biết, đăng ký tham gia đấu thầu.

Cục Xuất nhập khẩu

Nguồn: Moit.gov.vm