Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 0,5%.
Đồng USD ở mức khoảng 107,2 yên so với khoảng 107,4 yên ngày thứ năm (12/4).
Giá dầu duy trì vững trong ngày thứ năm (12/4), gần mức cao nhất đạt được cuối năm 2014, do căng thẳng Syria và dự trữ dầu toàn cầu suy giảm.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,9%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 12/4

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-May 
168
172
168
170
18-Jun 
171
174,9
171
172,9
18-Jul 
171,1
174
171,1
172,9
18-Aug 
170,6
170,6
170,6
170,6
18-Sep 
169
169,9
169
171,2
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-May 
137,5
139,2
136,9
138,8
18-Jun
138,8
140
138,1
140
Jul-18 
141
141,3
139,5
141
18-Aug 
141,8
142,6
140,6
142,2
18-Sep 
142,6
143,5
141,4
143,5
18-Oct 
144,3
144,8
142,7
144,7
18-Nov 
145,5
146,3
144,5
146,2
18-Dec 
146,5
147,1
146
147,1
19-Jan
147,2
148,2
146,9
148,1
19-Feb 
148,8
148,8
148,3
149,2

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 12/4

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T5)

1,73 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T5)

1,43 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T5)

1,39 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T5)

0,67 USD/lb

Cao su Thái Lan USS3

46,02 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T5)

1.290 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T5)

1.190 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters