Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 2% lên 11.885 CNY (1.728,93 USD)/tấn.

Đồng USD ở mức khoảng 109,43 JPY so với khoảng 109,58 JPY trong ngày thứ tư (15/5/2019).

Giá dầu tăng cao, với dầu Brent tăng khoảng 0,5% và dầu thô Mỹ tăng 0,6%.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,6% trong đầu phiên giao dịch.

Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 11/2019 trên sàn TOCOM tăng 1,3% lên 161,1 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2019 trên sàn SICOM không thay đổi ở mức 148,1 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 15/5/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-June

1,76

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-June

1,58

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-June

1,49

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-June

1,51

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-June

 

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-June

1.370

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-June

1.270

Singapore

 

 

19-June

160,5

 

RSS3

 

19-Jul

163

 

 

 

19-Aug

164,5

 

 

 

19-Sep

164,4

 

 

US cent/kg

19-June

135,6

 

TSR20

 

19-Jul

135,9

 

 

 

19-Aug

138,5

 

 

 

19-Sep

139,7

 

 

 

19-Oct

141

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: vinanet