ICO: Chỉ số giá cà phê tổng hợp tháng 12 tăng 4,6% (Nguồn: ICO)

Giá cà phê trong tháng 12/2020 được hỗ trợ bởi nhu cầu tương đối ổn định và sự mất giá của đồng USD. Dự trữ cà phê nhân tiếp tục giảm ở các nước nhập khẩu lớn, chẳng hạn như Mỹ.
Chỉ số giá của tất cả các nhóm cà phê arabica đều tăng trong tháng 12/2020. Chỉ số giá trung bình tại Colombia tăng 5,7% lên 170,44 US cent/pound, đây là mức trung bình hàng tháng cao nhất kể từ tháng 11/2016 là 177,85 US cent/pound.
Sau khi giảm vào tháng 10 và tháng 11/2020, chỉ số giá tại các quốc gia khác ngoài Brazil và Colombia (Other Milds) tăng 4,7% lên 157,81 US cent/pound.
Nguồn: ICO
Do đó, chênh lệch giữa chỉ số giá tại Colombia và các quốc gia khác đã tăng 20,5% lên 12,63 US cent/pound - mức chênh lệch lớn nhất kể từ tháng 6/2012 là 15,98 US cent/pound.
Bên cạnh đó, chỉ số giá tại Brazil tăng 8% lên 114,96 US cent/pound, trong khi chỉ số giá của nhóm robusta đạt 72,04 US cent/pound, thấp hơn 0,5% so với tháng 11/2020.
Chênh lệch giá trung bình trên sàn New York và London trong tháng 11 tăng 17,8% lên 62,05 US cent/pound.
Dự trữ cà phê arabica ghi nhận mức tăng 8,6% lên 1,52 triệu bao vào tháng 12/2020 - tháng tăng thứ ba liên tiếp trong khi tồn kho cà phê robusta đạt tới 2,31 triệu bao, cao hơn 3,1% so với tháng 11/2020.
Nguồn: ICO
Ngoài ra, độ biến động của chỉ số giá tổng hợp ICO tăng 1,9 điểm phần trăm lên 8,4% do độ biến động chỉ số nhóm arabica tăng lên trong khi chỉ số nhóm robusta là 6,1%, không đổi so với tháng 11.
Độ biến động đối với chỉ số giá tại Colombia tăng 2,4 điểm phần trăm lên 8,6%, các quốc gia khác ngoài Colombia và Brazil tăng 2,2 điểm phần trăm lên 9,2% và chỉ số giá tại Brazil tăng 2,8 điểm phần trăm lên 12,2%.

Nguồn: Ngọc Ánh/Kinh tế và Tiêu dùng