ICO cho biết hiện nay họ ước tính sản lượng toàn cầu ở mức 143,3 triệu bao loại 60 kg/bao trong năm nay, giảm từ ước tính 144,7 triệu bao trước đó. Số liệu này tăng 0,7% so với sản lượng năm 2014/15.
Sản lượng cà phê Mexico hiện nay ở mức 2,8 triệu bao, so với ước tính trước đó 3,9 triệu bao.
ICO cho biết “điều này là do những tác động nghiêm trọng hơn dự đoán của bệnh gỉ lá cà phê, mà đã làm giảm mạnh sản lượng hơn 1/3 kể từ niên vụ 2012/13”.
Trong khi sản lượng arabia toàn cầu được dự kiến ổn định, sản lượng robusta được dự kiến tăng 1,7% trong năm niên vụ 2015/16 do cây trồng cải thiện tại Việt Nam cũng như Indonesia.
Tuy nhiên trong năm niên vụ 2016/17 sản lượng robusta toàn cầu được dự kiến giảm do hiện tượng thời tiết El Nino mạnh làm thiệt hại cho sản lượng tại Indonesia, nơi nhu cầu trong nước ngày càng tăng. Do hạn hán tại Việt Nam, Hiệp hội Cà phê & Cacao Việt Nam đã cảnh báo sản lượng giảm và sản lượng tại Brazil có thể thấp nhất trong hơn 10 năm bởi thời tiết hạn hán.
Trong khi xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng 0,2% lên 85,1 triệu bao trong 9 tháng đầu niên vụ bắt đầu từ tháng 10, so với cùng kỳ niên vụ trước, xuất khẩu robusta giảm 6,5%. Mặt khác xuất khẩu arabia tăng 4,6%. Tiêu thụ cà phê toàn cầu được ước tính tăng 2% trong năm 2015 lên 152,1 triệu bao từ mức 150,2 triệu bao trong năm 2014.
Nguồn: VITIC/Reuters