ICO cho biết trong báo cáo hàng tháng “điều này chủ yếu do sản lượng gia tăng tại Indonesia, điều chỉnh tăng lên 11,5 triệu và điều chỉnh đáng kể Peru lên 4,2 triệu bao”.
Sản lượng niên vụ này được dự báo cao hơn 1,5% so với niên vụ trước.
Tổng sản lượng cà phê arabica ở mức 97,3 triệu bao, tăng 10,2% so với niên vụ 2015/16, trong khi sản lượng robusta được dự kiến giảm 10,6% xuống 56,6 triệu bao.
ICO đưa ra mức tiêu thụ trong năm 2016/17 ở mức 155,1 triệu bao, giảm 0,3% so với niên vụ trước bởi sự sụt giảm 1,4% ở Bắc Mỹ.
Thiếu hụt cà phê trên toàn cầu 1,2 triệu bao được dự báo cho niên vụ 2016/17, giảm so với thiếu hụt 3,9 triệu bao trong niên vụ 2015/16.
Nguồn: VITIC/Reuters