ICO cho biết trong một báo cáo “sự gia tăng đáng kể trong sản lượng tại Mexico và Trung Mỹ phần lớn do sản lượng tăng tại Honduras, sự phục hồi sau khi bùng phát bệnh gỉ lá cà phê tại khu vực này và thời tiết thuận lợi”.
Nguồn: VITIC/Reuters