Tuy nhiên xuất khẩu của thế giới trong 9 tháng đầu tiên của niên vụ cà phê 2015/16 (bắt đầu trong tháng 10) tăng nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 12 tháng tính đến tháng 6, xuất khẩu cà phê robusta giảm xuống 41,69 triệu bao từ 45,07 triệu bao trong năm trước. Trong khi đó xuất khẩu cà phê arabia tăng lên 71,16 triệu bao, tăng 4% so với giai đoạn 12 tháng trước.
Nguồn: VITIC/Reuters