Trong 8 tháng dầu niên vụ 2015/16, bắt đầu từ 1/10 năm ngoái, xuất khẩu cà phê đã tăng 1,6% lên 75,95 triệu bao.
Xuất khẩu cà phê Robusta giảm 9,6% trong tháng 5 so với một năm trước xuống 3,37 triệu bao.
Tổng xuất khẩu robusta trong niên vụ này tính đến nay đã giảm 5,1% xuống 27,53 triệu bao.
Xuất khẩu của cà phê arabia trong tháng 5 giảm 5,1% so với tháng 5/2015, xuống 5,95 triệu bao.
Cộng dồn lượng arabia xuất khẩu tính đến nay trong niên vụ này tăng 6% so với cùng kỳ năm trước lên 48,42 triệu bao.
Nguồn: VITIC/Reuters