Trong 10 tháng đầu niên vụ 2016/17 bắt đầu từ 1/1/2016, xuất khẩu cà phê tăng 5,9% đạt tổng cộng 101,93 triệu thùng.
Xuất khẩu cà phê arabia trong tháng 7 đạt 5,86 triệu bao, tăng 22,2% so với một năm trước. Tổng cộng xuất khẩu arabia trong niên vụ này tăng 8,7% lên 64,22 triệu bao.
Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê robusta giảm 3,7% trong tháng 7 so với một năm trước xuống 3,52 triệu bao. Từ đầu niên vụ tới nay xuất khẩu robusta tăng 1,5% lên 37,71 triệu bao.
Nguồn: VITIC/Reuters