Hội đồng ngũ cốc quốc tế nâng dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2016/17, phần lớn do triển vọng cây trồng ngô tại Brazil và Mexico, sản lượng lúa mì Australia được cải thiện.

Trong báo cáo hàng tháng của IGC cho biết, sản lượng ngũ cốc đạt 2,101 tỉ tấn, tăng 8 triệu tấn so với dự báo tháng trước đó, và cũng cao hơn so với 2,006 tỉ tấn niên vụ trước.

IGC cho biết, sự gia tăng sản lượng được hậu thuẫn bởi tiêu thụ dự kiến tăng cao.

Dự trữ kết thúc niên vụ được dự báo sẽ đạt 508 triệu tấn, chỉ tăng 1 triệu tấn so với dự báo trước đó, nhưng cao hơn 33 triệu tấn so với năm ngoái.

Sản lượng lúa mì toàn cầu trong năm 2016/17 sẽ đạt 752 triệu tấn, không thay đổi so với dự báo trước đó, điều chỉnh tăng đối với Australia, bù đắp sự suy giảm tại Kazakhstan.

IGC nâng dự báo sản lượng ngô toàn cầu niên vụ 2016/17 thêm 4 triệu tấn, lên 1,049 tỉ tấn, do dự báo đối với Brazil tăng cao (87,4 triệu tấn so với 85,4 triệu tấn) và Mexico (26 triệu tấn so với 24,5 triệu tấn).

Triển vọng đối với sản lượng lúa mì niên vụ 2017/18 thuận lợi, với mức giảm thấp, chỉ giảm khoảng 2% so với dự báo.

IGC nâng dự báo sản lượng đậu tương toàn cầu năm 2016/17 thêm 2 triệu tấn, lên mức cao đỉnh điểm 336 triệu tấn, do thời tiết tại Nam Mỹ được cải thiện.

“Ngoài ra sản lượng tại Mỹ và Brazil đạt mức cao kỷ lục, sản lượng thu hoạch tăng cao tại một loạt các nước sản xuất nhỏ, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Ukraine”, IGC cho biết.

Nguồn: VITIC/Reuters