IKAR cho biết, công ty này cũng nâng ước tính tổng sản lượng và xuất khẩu ngũ cốc của Nga lên 131-134 triệu tấn và 41,5-44 triệu tấn.
IKAR trước đó dự báo, sản lượng lúa mì Nga năm 2017 lên 79-82 triệu tấn và xuất khẩu đạt 30-32 triệu tấn.
Nguồn: VITIC/Reuters