Theo tin từ trang PkRevenue.com, hai chính phủ – đại diện là Bộ trưởng Thương mại Indonesia Thomas Trikasih Lembong và Đại sứ Pakistan ở Indonesia Mohammad Aqil Nadeem, đã ký biên bản ghi nhớ về vấn đề này.
Hợp đồng, ước tính trị giá 400 triệu USD nhập khẩu từ 2016 đến 2019, sẽ do Cơ quan lương thực quốc gia Indonesia (Bulog) và Tổng công ty Thương mại Pakistan thực hiện.
Indonesia đã ký những biên bản ghi nhớ tương tự với Cambodia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, nhưng mới chỉ một số ít hợp đồng được thực hiện.
Pakistan là nước sản xuất lúa lớn thứ 11 thế giới, sản xuất 6,9 triệu tấn gạo mỗi năm.
Nguồn: VITIC/jakartaglobe