Informa cũng giảm dự báo năng suất lúa mì vụ đông năm 2018 xuống còn 47,7 bushel/acre, so với 49,3 bushel/acre dự báo trước đây.
Một đợt hạn hán kéo dài 1 tháng tại khu vực Plains Mỹ, khu vực trồng lúa mì cứng đỏ vụ đông trọng điểm – loại lúa mì được trồng nhiều nhất tại Mỹ.
Informa dự báo diện tích trồng trọt của Mỹ năm 2018 không thay đổi so với tháng trước đó, với diện tích trồng đậu tương ở mức 91,197 triệu acre và diện tích trồng ngô ở mức 89,179 triệu acre.
Công ty dự báo diện tích trồng lúa mì của Mỹ năm 2018 ở mức 46,117 triệu acre, bao gồm 32,608 triệu acre lúa mì vụ đông, 11,255 triệu acre lúa mì vụ xuân, và 2,254 triệu acre diện tích trồng lúa mì durum.
Informa dự báo diện tích trồng bông Mỹ năm 2018 khu vực vùng cao ở mức 13,2 triệu acre và diện tích trồng bông Pima ở mức 258.000 acre.
Nguồn: VITIC/Reuters