Informa cũng giảm ước tính năng suất ngô xuống còn 169,7 bushel/acre (bpa) so với con số 170 bpa ước tính vào giữa tháng 6/2017. Doanh nghiệp này sử dụng ước tính diện tích trồng trọt 83,496 triệu acre của USDA.
Đối với đậu tương, Informa cho biết sản lượng đậu tương Mỹ năm 2017 sẽ đạt 4,253 tỉ bushel, gần mức dự báo giữa tháng 6/2017 ở mức 4,255 tỉ bushel. Ước tính năng suất đậu tương sẽ đạt 47,9 bpa so với 48 bpa và USDA đưa ra con số diện tích trồng trọt sẽ đạt 88,731 triệu acre.
Informa ước tính sản lượng lúa mì Mỹ sẽ đạt 1,783 tỉ bushel, bao gồm 1,281 tỉ bushel lúa mì vụ đông, 434 triệu bushel lúa mì vụ xuân, và 67 triệu bushel lúa mì cứng.
USDA đưa ra ước tính hôm 9/6, sản lượng lúa mì sẽ đạt 1,824 tỉ bushel và lúa mì vụ đông sẽ đạt 1,25 tỉ bushel.
USDA dự báo sản lượng ngô Mỹ năm 2017 sẽ đạt 14,065 tỉ bushel, với năng suất trung bình đạt 170,7 bpa, và sản lượng đậu tương Mỹ sẽ đạt 4,255 tỉ bushel với năng suất trung bình đạt 48 bpa.
Informa giảm dự báo sản lượng lúa mì EU trong năm marketing 2017/18 xuống còn 148 triệu tấn so với 150 triệu tấn tháng 6/2017.
Informa cũng nâng ước tính sản lượng ngô Brazil năm 2016/17 sẽ đạt 97 triệu tấn, so với 96 triệu tấn ước tính tháng trước đó.
Nguồn: VITIC/Reuters