Informa cũng giảm dự báo diện tích trồng ngô Mỹ năm 2018 xuống còn 89,179 triệu acre, giảm so với 89,675 triệu acre dự báo tháng trước.
Trong năm 2017, Mỹ trồng 90,142 triệu acre đậu tương, mức cao kỷ lục và 90,167 triệu acre ngô, số liệu Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết.
Infoma dự báo diện tích trồng lúa mì vụ xuân của Mỹ năm 2018 đạt 11,255 triệu acre, và diện tích trồng lúa mì cứng đạt 2,254 triệu acre.
Diện tích lúa mì vụ đông tính đến 12/1 đạt 32,608 triệu acre, tổng cộng diện tích trồng lúa mì Mỹ năm 2018 đạt 46,1 triệu acre.
Trong năm 2017, Mỹ trồng 46,012 triệu acre lúa mì, USDA cho biết.
Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: Vinanet