Informa cũng giảm ước tính diện tích trồng lúa mì vụ đông của Mỹ trong năm 2018 lên 31,093 triệu acre, giảm so với 31,923 triệu acre dự báo tháng trước đó.
Xem xét vụ thu hoạch mới đây của Mỹ, doanh nghiệp này ước tính năng suất ngô của nước này năm 2017 đạt 176,6 bushel/acre, cao hơn ước tính 175,4 bushel/acre của Bộ nông nghiệp Mỹ.
Informa ước tính sản lượng ngô năm 2017 sẽ đạt 14,676 tỉ bushel, so với con số 14,578 tỉ bushel của USDA.
Đối với đậu tương, Informa ước tính năng suất đậu tương năm 2017 đạt 49,7 bushel/acre, tăng so với con số 49,5 bushel/acre của USDA trước đó. Doanh nghiệp này ước tính sản lượng đậu tương đạt 4,45 tỉ bushel, so với ước tính 4,425 tỉ bushel của USDA.
Nguồn: VITIC/Reuters