Ấn Độ là nước tiêu thụ đường lớn nhất thế giới.
Trung Quốc dự kiến sẽ nhập khẩu 6,1 – 6,3 triệu tấn đường trong năm 2017/18, so với 6 triệu tấn của năm trước.
Giám đốc điều hành ISO, Jose Orive, cho biết Trung Quốc sẽ xuất 1,5 triệu tấn đường từ kho dự trữ trong năm 2017/18, so với 1,25 triệu tấn năm trước đó.

Nguồn: VITIC/Reuters