Trong tháng 2, cơ quan này dự báo thiếu hụt 9,44 triệu tấn đường.
ISO cho biết “đánh giá của chúng tôi, tính tới tháng 5/2020 tiêu thụ thiếu hụt 2,1 triệu tấn hoặc bị trì hoãn do đại dịch, nhưng với khả năng tổn thất lớn hơn trong tương lai”.
Họ bổ sung ước tính thiếu hụt đã không được bao gồm dự báo trong năm 2019/20 vì phân bổ theo từng quốc gia bị ảnh hưởng và toàn bộ ảnh hưởng của đại dịch vẫn chưa được xác lập.
ISO cho biết một đánh giá trung hạn chỉ gia thiếu hụt nhẹ 6,9 triệu tấn trong niên vụ 2020/21, mặc dù dự kiến tăng trưởng tiêu thụ phù hợp với trung bình 10 năm và ảnh hưởng của virus corona tới nhu cầu mùa tới cũng cần được theo dõi.
Giá đường thô đạt mức cao nhất gần 3 năm tại 15,9 US cent/lb trong tháng 2/3030 được thúc đẩy bởi lo lắng về thiếu hụt, nhưng kể từ đó giá đã giảm 30% giá trị do đại dịch corona ảnh hưởng tới tăng trưởng toàn cầu.
ISO cho biết “diễn biến giá này trái ngược với triển vọng cơ bản cho niên vụ 2019/20, nhưng tìm thấy sự cộng hưởng rõ ràng với triển vọng kinh tế vĩ mô và các thị trường năng lượng”.
ISO cũng dự đoán sản lượng thế giới ở mức 166,8 triệu tấn trong niên vụ này, giảm 4,4% so với niên vụ trước.
Nguồn cung đường sẽ được định hình bởi sự phát triển tại Brazil trong những tháng tới, trong khi giảm tại Thái Lan, Mexico và những nơi khác đã được nhận thấy.
Họ dự báo tiêu thụ ở mức 176,1 triệu tấn trong năm 2019/20, tăng 1,3% so với niên vụ trước và phù hợp với xu hướng trung bình, mặc dù không tính đến ảnh hưởng của Covid-19,

Nguồn: VITIC/Reuters