Theo nông dân trồng xoài tại huyện Cam Lâm và Khánh Vĩnh, đầu vụ giá xoài chỉ ở mức dao động từ 40.000 – 50.000 đ/kg đối với xoài cát Hòa Lộc và 7.000 – 8.000 đ/kg đốivỡi xoài Canh Nông. Hiện giá xoài đã tăng đáng kể, lên mức từ 70.000 – 75.000 đ/kg xoài cát  Hòa Lộc và 15.000 – 16.000 đ/kg xoài Canh Nông.

Nguyên nhân giá tăng là do hạn hán nặng tại các tỉnh miền Tây dẫn đến xoài khan hiếm, bên cạnh đó một số nông dân đã chuyển sang trồng giống xoài Úc nên 2 giống xoài Hòa Lộc và Canh Nông đang tăng giá ở mức kỷ lục, kể từ 4 năm trở lại đây.

Nguồn: Nông thôn ngày nay