Viện trưởng Aicc, Felix Lombe, cho biết người trồng lúa ở Malawi có cơ hôi xuất khẩu gạo sang Zambia, Nam Phi và các nước châu Âu bởi khách hàng ở những thị trường này quan tâm tới mặt hàng này.
Số liệu của Aicc cho thấy tiêu thụ gạo hàng năm ở Zambia ước khoảng 60.000 đến 65.000 tấn, nhưng nước này chỉ sản xuất được 40.000-45.000 tấn, tức là thiếu hụt khoảng 15.000 tấn và phải nhập khẩu để bù đắp.
Ông Lombe cho biết thêm: “Zimbabwe không sản xuất lúa và phải đáp ứng nhu cầu hoàn toàn bằng gạo nhập khẩu. Năm 2015 nước này nhập khẩu trên 300.000 tấn trong khi nhu cầu của cả châu Phi ở mức 1 triệu tấn mỗi năm”.
Theo ông, nông dân ở Malawi trồng được ít lúa, do vậy không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường quốc tế.
Số liệu của Aicc cho biết Malawi trồng 65.000 ha lúa trong khi tiềm năng lên tới trên 200.000 tấn mà chưa khai thác hết. Năng suất trung bình ở đây là khoảng 4.000 – 5.0000 kg mỗi ha (các giống lúa phổ biến là kilombelo, faya, pusa 33 và TCG10). Như vậy nếu trồng hết khả năng 200.000 ha thì có thể cho sản lượng 20 triệu tấn, đủ cung cấp cho Nam Phi, Zambia, Zimbabwe và các nước khác.
Tuy nhiên, việc tăng diện tích trồng lúa rất khó khăn do thiếu hệ thống thuỷ lợi và chi phí sản xuất như phân bón cao.
Trong số các nhà cung cấp gạo cho thị trường Zimbabwe thì Thái Lan đứng đầu với 34% thị trường trong năm 2015.
Nguồn:VITIC/Mwnation.com