Số liệu này được đưa ra bởi Cục Thủy sản Malaysia, sau khi sản lượng cá rô phi trong năm 2015 đạt được 35.400 tấn, trị giá 248 triệu MYR (tương đương 60,93 triệu USD).

Trong tháng 6/2016, Cục Thủy sản Malaysia đã ký một thỏa thuận với tổ chức phi Chính phủ Thủy sản thế giới – Worldfish, để thành lập một Ủy ban kỹ thuật về nghiên cứu hợp tác thúc đẩy sự phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản và nghề cá ở Malaysia. Mục đích của thỏa thuận là nhằm tăng sản lượng cá rô phi lên trên 70% trong vòng bốn năm tới.

Thỏa thuận này đã hợp thức hóa sự hợp tác giữa Cục Thủy sản Malaysia và Tổ chức phi chính phủ WorldFish. Mới đầu khi thành lập năm 2000,  Tổ chức WorldFish có trụ sở chính tại Penang – Malaysia, chủ yếu nghiên cứu việc biến đổi gen cá rô phi nuôi, theo chiều hướng tăng trưởng nhanh.

Ông Datuk Ismail Abu Hassan - tổng giám đốc Cục Thủy sản Malaysia đã phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận này rằng, Malaysia có tiềm năng trở thành một trung tâm sản xuất giống cá rô phi chất lượng cho chính  Malaysia và cho cả khu vực Đông Nam Á.

Nguồn: VITIC/ Undercurrentnews.com