Theo Bộ trưởng Bộ Công trình của Malaysia phát biểu tại Hội thảo quốc tế về cao su thiên nhiên trong xây dựng đường bộ (International Seminar on Natural Rubber in Roads) tổ chức ngày 27 – 28/4/2017 tại Melaka, Malaysia, cao su thiên nhiên được ưu tiên chọn lựa làm vật liệu cải thiện chất lượng nhựa đường sử dụng trong xây dựng đường xá và nhờ đó sẽ mở rộng nhu cầu sử dụng cao su thiên nhiên.
Trước tình hình giá cao su thiên nhiên sụt giảm, các nước đã đồng thuận tìm cách phục hồi giá bằng việc tăng cường sử dụng cao su trong nước ở một số ngành khác, ít nhất tăng trên 10% mỗi năm.
Theo Bộ trưởng, cao su thiên nhiên kết hợp với nhựa đường là một phát minh lớn giúp đường xá có chất lượng tốt hơn, thích nghi cao hơn khi thời tiết thay đổi và chịu tải lớn hơn.
Hiện nay, Malaysia có 3 dự án tiên phong về đường nhựa-cao su ở Pahang, Kelantan và Segamat.
Việc sử dụng hỗn hợp nhựa đường và cao su sẽ làm tăng chi phí xây dựng ban đầu so với giải pháp truyền thống chỉ sử dụng nhựa đường, nhưng chi phí bảo dưỡng sẽ thấp hơn. Malaysia sẽ tiếp tục nghiên cứu về hiệu quả kinh tế và tính an toàn của đường nhựa-cao su trong năm nay.
Nguồn: caosu.net/ thesundaily.my