Theo Thomson Reuters mưa tại phía nam bang Minas Gerais bị khan hiếm và dưới mức lịch sử trong tháng 8 và tháng 9. Lượng mưa gần nhất khoảng 5 mm xảy ra vào 21/8.
Carlos Paulino da Costa tại hợp tác xã cà phê Cooxupé cho biết “quy mô sản lượng cà phê vụ tới xoay quanh thời tiết và dự báo giai đoạn khô hạn kéo dài đến tháng 10”. Ông cho biết rằng nếu xác định dự báo thời tiết đó sẽ là tiêu cực cho vụ năm tới.
Các khu vực sản xuất cà phê của Brazil đang trong giai đoạn nở hoa, theo truyền thống xảy ra sau đợt mưa đầu tiên trong tháng 8 và tháng 9. Việc nở hoa đồng đều và nhiều là rất quan trọng với sản lượng năm tích cực tới, khi nước này trong năm của chu kỳ sản xuất cà phê hai năm một lần.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích đang dự đoán sản lượng cà phê rất lớn trong năm tới, gồm công ty tư vấn MB Agro dự báo sản lượng đạt tới 60 triệu bao.
Cooxupé, hợp tác xã cà phê lớn nhất thế giới cho biết một phần cây cà phê cũng chịu đựng mùa đông dài tại Brazil, gây ra rụng lá.
Nguồn: VITIC/Reuters