Trong tuần vừa rồi, số liệu giao hàng của cả ba mặt hàng nông sản chính đều thấp hơn tuần trước. Trong đó Ngô chỉ thấp hơn đôi chút so với tuần 27/02 nhưng vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, tính lũy kế từ đầu niên vụ, Ngô lại là mặt hàng có sản lượng giao hàng thấp nhất, mới đạt 14.947.795 tấn, tương đương với 56,17% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, sản lượng giao hàng xuất khẩu tuần của Đậu tương và Lúa mỳ đều thấp khá nhiều so với cả tuần trước và cùng kỳ năm ngoái nhưng sản lượng giao hàng lũy kết từ đầu niên vụ của hai mặt hàng này đều đã vượt lên so với thời điểm này năm 2019 (cao hơn lần lượt 12% và 9%).