Trong đó, số liệu xuất khẩu Lúa mỳ đáng thất vọng với khối lượng xuất khẩu chỉ đạt 72.900 tấn, giảm 90% so với tuần trước, mức thấp nhất kể từ đầu vụ.
Số liệu xuất khẩu Ngô giảm 41% so với tuần trước nhưng vẫn ở mức cao so với kỳ vọng của thị trường còn sản lượng xuất khẩu Đậu tương đã tăng 6% so với tuần trước và cao hơn mức kỳ vọng của thị trường.

Nguồn: Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam(MXV)