Hiện mỗi ngày có khoảng 50.000 bao gạo Myanmar được xuất khẩu qua cửa khẩu này.
Từ đầu tài khóa 2019/20 đến 21/2/2020, Myanmar đã xuất khẩu gạo trị giá 373,354 triệu USD (1,298 triệu tấn gạo tấm, sang 60 thị trường), theo thông tin từ Hiệp hội Gạo nước này. Trong cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu đạt 898.000 tấn (sang 59 thị trường).
Riêng xuất khẩu sang Trung Quốc đạt trên 320.000 tấn, trị giá trên 97 triệu USD (chiếm 36%).
 

Nguồn: VITIC/Elevenmyanmar.