Trong đó, 29% sang thị trường Trung Quốc, EU và Châu Phi.
Nước này đặt mục tiêu xuất khẩu 2,5 triệu tấn gạo trong tài khóa 2019-2020.
 

Nguồn: VITIC/VNA